Demo datatakst för FÖRETAG, sida 4

Efter val av båt kommer du till denna sida för att välja motor.    Skriv ut med Ctrl+P.
Om du värderar ENDAST motor utan båt hoppar du över båtsidan och kommer direkt till denna sida.


Här visas en lista med motorer. I kolumnen "År-år" visas vilket år motorn varit i produktion. (Datatakst anser sig att ha registrerat alla utombordsmotorer som har funnits på norska importörers prislistor i 35 år.) Finns inte aktuell motor i listan kan du välja en liknande och få ett ganska rätt pris.
Klicka på en rad för att välja variant. Du går då till nästa sida.
Har du sökt efter något som inte finns så kommer bara överskriften, utan klickbara varianter på raden under.

Till sidan 5