Demo Datatakst för FÖRETAG, sida 5 

Om du inte behöver korrigera något kan du trycka på ”Enter” eller klicka längst ned till på ”Värdera” för att kalkylera marknadspriset. I formuläret under kan du korrigera värderingen på olika sätt. När du är färdig med korrigeringarna klickar du längst ned till vänster på knappen ”Värdera” för att få kalkylerade priser på nästa sida. Till höger i överskriften i formuläret för båt / motor kan du klicka på Till tekniska data / bilder för mer information om båt / motor.    Skriv ut med Ctrl+P.


Till sida 6