Demo Datatakst för FÖRETAG, sida 2

 Du är nu inloggad och ser följande fönster:    Skriv ut med Ctrl+P.


Om Du inte loggar ut eller stänger nätläsaren är du inloggad hela dagen utan ”time out”. Ostabilt nät med korta avbrott gör att du loggas ut. När du har köpt licens MÅSTE du klicka på länken: ”Senaste nyhet justering är från” Alla användare MÅSTE läsa detta. Om användaren inte lär sig några få, men nödvändiga förutsättningar kan han inte finna alla produkter. ”Senaste nyhet / justering” visar också nyheter och justeringar som skett i Datatakst.

I Sökformuläret fyller du i / väljer information för ENDAST båt eller ENDAST motor eller båt med motor som du önskar värderad. Klicka på ”Sök” för att gå till nästa sida.

Nederst ser du en översikt över tidigare värderingar om du markerade detta före inloggning. Klicka på en rad för att se / skriva ut på nytt er gratis.

Till sida 3