Neutralt begagnatpris – kalkylering vid köp och försäljning

Adress:

Fax:
E-mail:
Internett:
Org. nr.:

Homborsundveien 2
NO 4887 GRIMSTAD, Norge
0047 9477 0624

www.begagnatpris.se
NO 976 312 554 MVA

Användaranvisning för Datatakst

Kalkylprogram för begagnade båtar och motorer  -  Skriva ut sidan med Ctrl+P

Länkar till andra aktuella sidor:
Till priser och beställningsschema
Till demosidor
Till Datatakst inloggning

Senaste nyhet / justering (registrerade användare med licens får tillgång efter inloggning).

Om Datatakst
Vår databas är förmodligen Europas största i sitt slag och innehåller mer än 640 båtfabrikat, 4800 olika motorer, mer än 10.000 olika båtmodeller, båt och motorpaket och säkerligen alla varianter av utombordsmotorer. De flesta av alla dessa varianter är även registrerade med separata uppgifter om ett antal olika årsmodeller. Allt detta är inmatat av vår egen personal under mer än 20 år. Utvecklingsarbete och inhyrd professionell programmering har uppgått till avsevärda belopp och fortgår ständigt. De allra flesta båtar och motorer kan värderas. Datatakst är ett mycket omfattande och avancerat system för båtbranschen och försäkringsbranschen.

Vår internetversion grundar sig på samma genomarbetade principer sedan starten 1995. Det mesta är på plats, men om du inte finner din båt i vårt program och har äldre broschyrer  och prislistor så är vi mycket intresserade att få din hjälp för komplettering.

Justeringsmöjligheter:
Genom vårt avancerade och detaljerade styrsystem kan nu en båtmodell, ett båtfabrikat eller en enstaka båt justeras i detalj samma dag som det kommer ett besked om ett fel från en användare. Om t.ex. räntenivån skulle ändras dramatiskt kan alla båtar justeras på en dag. Om bensinpriset skulle stiga dramatiskt kan alla bensinmotorer över 50 hk justeras samtidigt o.s.v.

Rapportering
En avgörande faktor är återrapportering till Datatakst. Systemet blir aldrig bättre än nivån på återrapporteringen. Det är därför framtaget ett mycket effektivt och enkelt förfarande för återrapportering som är tillgängligt vid varje inmatning. Ett klick, 30 sekunder för inmatning, ett klick på Sänd är tillräckligt. Det är en fördel om flera återförsäljare samarbetar och rapporterar i grupp. I de flesta fall är det önskvärt att få flera rapporter om liknande problem så att vi kan använda ett genomsnittligt värde vid justeringen.

För allmänheten:
Seriösa återförsäljare, dataoperatörer och försäkringsbolag i Norge återrapporterar till Datatakstett antal relevanta upplysningar och sina egna värderingar. Detta bearbetas i det avancerade kalkyleringsprogrammet Datatakst för att beräkna marknadspris för begagnade båtar och motorer.

Det är inte en tjänst du får med ett telefonsamtal till din handlare. Denne bör besiktiga din båt / motor och kontrollera skicket innan han kan lägga in allt i programmet. Du kan köpa tjänsten hos din handlare.

Anlita fackfolk för din värdering och få en trygg hantering och en bra service.
Det pågår utvecklingsarbete av Datatakst kalkyleringsprogram för andra branscher.
Datatakst betjänar inte allmänheten men hänvisar till
återförsäljare.

Programmet kan inte producera prislistor för begagnade båtar och motorer. Svensk lag tillåter inte prislistor på begagnade båtar och motorer.

För branschens utövare:
Datatakst är en tjänst på internet. Framställd av branschfolk för branschfolk.
De som önskar använda tjänsten skall köpa licens med användarnamn och lösenord.
Dataprogrammet är utvecklat av branschfolk som har mer än 30 års erfarenhet.

Det behövs inte datakunskaper, programmet är självförklarande, men några få förutsättningar bör finnas hos utövaren. Justeringar sker efter återrapporteringar från branschen och marknaden för uppdatering. Vi förbehåller oss för snabba korrigeringar av fel, svängningar på marknaden och korrigeringar under året. De flesta större återförsäljare och försäkringsbolag har använt Datatakst sedan 1996 i Norge.

Företag med licens har rätt att använda programmet på en huvudadress.
Har företaget en avdelning med annan adress skall denna ha egen licens.

Behöver du Datatakst?
Under högsäsong med många kunder i utställningen måste mer än en anställd utöver chefen svara på kundens frågor om pris och inbytespris. Nu är det möjligt att ge ett snabbt och riktigt svar så kunden inte går till en konkurrent. Nu kan också nya anställda och mindre företag ge seriösa svar till kunderna.

Tjänar du och sparar pengar med Datatakst?
Om du räknar fel på en enda affär så betyder det mycket pengar i vår bransch.
Datatakstprogrammet kan därför tjäna in sig flera gånger under säsongen. Detta gäller alla, gamla som nya, små och stora återförsäljare. Ingen kan allt.

Du finner inte alla båtvarianter med rätt motor och rätt årsmodell i annonser över tid – och det är ofta fel pris i förhållande till genomsnittet och i förhållande till årstiden. Gör du ett enstaka mindre fel så tjänar Datatakst in sig på kort tid.

Förutsättningar för kalkyleringar
Programmet beräknar uppnått genomsnittligt marknadspris, förutsatt ett iståndsättande efter kontroll och eventuell reparation. Skicket betyder mycket för äldre båtar / motorer. Konkurrensverkets regler förutsätter att återförsäljaren själv korrigerar i programmet för avvikelser i pris på den aktuella orten. Båt / motor förutsättes ha sålts av seriös återförsäljare med köplagens reklamationsrätt.

1.     Datatakst omfattar fabrikat och varianter upp till 35 år gamla båtar och motorer.
2.     Korrigerar automatiskt för popularitet mellan båtfabrikat och motorfabrikat.
3.     Korrigerar automatiskt för popularitet inom fabrikatet. (Några faller mindre i pris än genomsnittet.)
4.     Korrigerar automatiskt för säsongvariationer baserat på värderingsdatum (lågt vinterpris, högt sommarpris).
5.     Korrigerar för områdesvariationer efter rapportering av användare.
6.     Har möjlighet att beräkna inbytespris med visad vinst i belopp och %.
7.     Har egen kolumn för försäljning från märkeshandlare (eget märke säljes normalt dyrare än konkurrenten).
8.     Har eget fält för taxerarens värdering i förhållande till genomsnittligt skick.
9.     Har eget fält för korrigering av ortens konkurrensförhållande. (Många konkurrenter påverkar priset.)
10.  Utöver detta finns många justeringsmöjligheter som kan nyttjas vid behov.

Datatakst påverkar inte prisnivån, men skall efter bästa förmåga och på ett neutralt underlag återspegla ett genomsnitt av nyligen uppnådda försäljningspriser. Datatakst skall inte uppfattas som ”rätt svar”, men som ett hjälpmedel till att beräkna begagnatpriser. Utgångspunkter är rapporter från båtbranschen och andra kanaler på marknaden. Datatakst ägs av en neutral privatperson utan särintressen.

En del enstaka båtvarianter har det inte lyckats att få upplysningar om. Om du har gamla broschyrer / prislistor så tag gärna kontakt.

Demosida + Nyheter och justering
Innan du börjar använda Datatakst MÅSTE du se vår demosida på: www.begagnatpris.se/demo/

Med licens får du vid inloggning tillgång till ”Senaste nyhet / justering”. Detta MÅSTE du också läsa för att kunna utnyttja programmet.

Skriv ut demosidan och Senaste nyhet / justering” till alla brukare så spar alla tid och kommer igång.

Datatakst är mycket omfattande och avancerat. Du behöver inte datakunskaper, programmet är självförklarande, men några förutsättningar bör läras av brukaren. Om brukaren inte kan dessa få, men viktiga principiella förutsättningar kan det bli problem.

Om licens m.m.
En firma behöver endast en licens, även om flera datorer används. Har firman en annan avdelning med annan gatuadress måste licens köpas för den avdelningen. För en verksamhet med en licens och flera anställda kan ledningen – eller de anställda – vilja ha sina egna användarnamn och lösenord för att lättare gå tillbaka till sina egna taxeringar och att inte anklagas för att taxera på fritiden för privat vinning med företagets licens (som kostar 3:- för varje genomförd taxering av en båt eller en motor.) Datatakst kan leverera sådana extra användarnamn och lösenord för en mindre avgift.

Datatakst kan leverera utskrift för varje användare, med klockslag och detaljer för varje taxering. Varje enskild brukare får sin egen sida med alla sina arkiverade taxeringar tillgängliga. Datatakst skall försöka att låta en påloggad nätläsare stå uppkopplad hela dagen utan ”time out”. Användaren slipper då att logga in sig varje gång för användning. Stängs nätläsaren av loggas användaren ut.

Personligt arkiv för tidigare taxeringar:
Alla dina taxeringar arkiveras på din personliga sida och visas om du markerar för att visa tidigare taxeringar för eventuell ny utskrift. Det kostar inget att ta fram en tidigare taxering och skriva ut denna på nytt.

Ansvar, upphovsrättigheter, Copyright
.
Ansvar: Datatakst / utgivare / rättighetsinnehavare frånskriver sig varje ansvar för möjliga fel och för skada / påföljd på grund av prisuppysningar i detta program.
Datatakst / utgivare / rättighetsinnehavare är inte under några omständigheter ansvarig för mer än betalt licenspris.

Upphovsrättigheter:
Alla rättigheter tillhör Datatakst, NO 4887 Grimstad, Norge som har Copyright. Alla former av kopiering eller efterliknande är förbjudet och kan leda till ersättningsansvar.

Länkar till andra aktuella sidor:
Till priser och beställningsschema
Till demosidor
Till Datatakst inloggning
Skriva ut sidan med Ctrl+P