Beställningsformulär

Datatakst 2017 för båt och motor är nu tillgängligt på Internet.
De som önskar använda tjänsten skall köpa licens med användarnamn och  lösenord.
Äldre licenser förnyas automatiskt för ett år i taget om de inte sägs upp.
Detta beställningsformulär kan skrivas ut och sändas via fax eller mail till:

Datatakst / Boat.no
Homborsundveien 2
NO 4887 GRIMSTAD
Norge

E-mail:

Fax:
Internett:
Org. nr.:

0047 9477 0624
www.begagnatpris.se/
NO 976 312 554 MVA

Vi beställer härmed ….. st. licenser som markerats nedan. (Skriv ut med Ctrl+P)
Priser för Datatakst 2017 i NOK. Det är samma pris för uppdatering som för köp av licens.

--------------------------- För företag i marinbranschen----------------------------

Utombordsmotor: 150,- per mnd.
Båt för utombordsmotor, max 30 fot: 150,- per mnd.
Båt för inombordsmotor och drev, max 30 fot: 150,- per mnd.

--------------------------- För företag utanför marinbranschen----------------------
Utombordsmotor: 3.000,- per år.
Båt för utombordsmotor, max 30 fot: 3.000,- per år.
Båt för inombordsmotor och drev, max 30 fot: 3.000,- per år.
---------------------------------------------------------------------------------------

För varje genomförd värdering av båt eller motor faktureras i efterskott: 3:-
För varje genomförd värdering av båt med motor faktureras i efterskott: 2 x 3:-
Priserna är exklusive mervärdeskatt.
Rabatt vid mer än 5 licenser per firma.
De som inte betalar fakturan i rått tid frånkopplas tjänsten.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

SKRIV TYDLIGT!    TEXTA GÄRNA!

Företag:  …………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Adress: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Postnummer: SE-…………………………… Ort: ……………………………………… Land: ……………….…….…………

Telefon: ………………………………………………………

E-postadress: …………………………………………….

Kontaktperson: ……………………………………………

Ort: …………………………………………… Datum: …… / …… 2017


Underskrift: …………………………………………………………….
……………………